WAC浴室洗手灯

YLWAC45
空值

WAC浴室洗手灯

真的
YLWAC45
$ 109.65 - $228.65
$ 129.00-$ 269.00
+免费送货
节省15%
(11)
选择库存商品
结束 (3) 3 Finish Options
 • 拉丝铝
 • 拉丝黄铜
 • 黑色的
Size (4) 4 Size Options
 • 12英寸
 • 18英寸
 • 24英寸
 • 36英寸
查看比较
$ 109.65 - $228.65
$ 129.00-$ 269.00
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 186.15 - $288.15
$ 219.00-$ 339.00
+免费送货
节省15%
(5)
选择库存商品
结束 (3) 3 Finish Options
 • 拉丝铝
 • 白色的
 • 黑色的
Size (3) 3 Size Options
 • 18寸
 • 24英寸
 • 36英寸
查看比较
$ 186.15 - $288.15
$ 219.00-$ 339.00
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 211.65 - $277.91
$ 249.00-$ 326.95
+免费送货
节省15%
(8)
选择库存商品
结束 (3) 3 Finish Options
 • 黄铜
 • 拉丝镍
 • 铬合金
Size (2) 2 Size Options
 • 22英寸
 • 30英寸
查看比较
$ 211.65 - $277.91
$ 249.00-$ 326.95
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 118.15 - $509.15
$ 139.00-$ 599.00
+免费送货
节省15%
(2)
选择库存商品
结束 (2) 2 Finish Options
 • 拉丝铝
 • 白色的
Size (7) 7 Size Options
 • 19英寸
 • 25英寸
 • 37英寸
 • 49英寸
 • 61英寸
 • 73英寸
 • 97英寸
查看比较
$ 118.15 - $509.15
$ 139.00-$ 599.00
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 241.36 - $424.15
$ 283.95-$ 499.00
+免费送货
节省15%
(5)
有存货
结束 (2) 2 Finish Options
 • 拉丝铝
 • 黑色的
Size (3) 3 Size Options
 • 18英寸
 • 24英寸
 • 36英寸
查看比较
$ 241.36 - $424.15
$ 283.95-$ 499.00
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 143.65 - $184.41
$ 169.00-$ 216.95
+免费送货
节省15%
(1)
选择库存商品
结束 (3) 3 Finish Options
 • 拉丝镍
 • 铬合金
 • 拉丝黄铜
色温(3) 3色温选项
 • 2700
 • 3000
 • 3500
查看比较
$ 143.65 - $184.41
$ 169.00-$ 216.95
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 136.56 - $194.36
$ 160.66-$ 228.66
+免费送货
节省15%
(3)
选择库存商品
结束 (2) 2 Finish Options
 • 铬合金
Size (3) 3 Size Options
 • 17英寸
查看比较
$ 136.56 - $194.36
$ 160.66-$ 228.66
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 110.94 - $155.70
+免费送货
使用代码WAC10节省10%
有存货
Size (3) 3 Size Options
 • 24英寸
 • 36英寸
 • 48英寸
色温(2) 2色温选项
 • 2700
 • 3500
查看比较
$ 110.94 - $155.70
+免费送货
在制作: 美国
灯类型:
 • 集成LED
$ 194.65 - $371.41
$ 229.00-$ 436.95
+免费送货
节省15%
(6)
有存货
结束 (2) 2 Finish Options
 • 拉丝镍
 • 铬合金
Size (3) 3 Size Options
 • 小的
 • 中等的
 • 大
查看比较
$ 194.65 - $371.41
$ 229.00-$ 436.95
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 143.65 - $211.65
$ 169.00-$ 249.00
+免费送货
节省15%
(2)
有存货
Size (3) 3 Size Options
 • 18英寸
 • 24英寸
 • 36英寸
色温(3) 3色温选项
 • 2700
 • 3000
 • 3500
查看比较
$ 143.65 - $211.65
$ 169.00-$ 249.00
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$83.70 - $163.46
+免费送货
使用代码WAC10节省10%
选择库存商品
Size (3) 3 Size Options
色温(2) 2色温选项
 • 3000
 • 3500
查看比较
$83.70 - $163.46
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 254.15 - $269.41
$ 299.00-$ 316.95
+免费送货
节省15%
选择库存商品
色温(3) 3色温选项
 • 3000
 • 2700
 • 3500
查看比较
$ 254.15 - $269.41
$ 299.00-$ 316.95
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 254.15 - $296.65
$ 299.00-$ 349.00
+免费送货
节省15%
有存货
结束 (2) 2 Finish Options
 • 拉丝镍
 • 铬合金
Size (2) 2 Size Options
 • 26英寸
 • 38英寸
查看比较
$ 254.15 - $296.65
$ 299.00-$ 349.00
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 194.65 - $330.65
$ 229.00-$ 389.00
+免费送货
节省15%
(2)
有存货
Size (3) 3 Size Options
 • 小的
 • 中等的
 • 大
查看比较
$ 194.65 - $330.65
$ 229.00-$ 389.00
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 135.36 - $168.35
$ 150.40-$ 187.06
+免费送货
节省10%
有存货
Size (2) 2 Size Options
 • 27英寸
 • 37英寸
查看比较
$ 135.36 - $168.35
$ 150.40-$ 187.06
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 107.10 - $163.46
+免费送货
使用代码WAC10节省10%
选择库存商品
Base Finish (2) 2基本面处理选项
 • 拉丝镍
 • 铬合金
Size (3) 3 Size Options
查看比较
$ 107.10 - $163.46
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 216.04 - $360.54
$ 254.16-$ 424.16
+免费送货
节省15%
有存货
Size (3) 3 Size Options
 • 20英寸
 • 28英寸
 • 37英寸
查看比较
$ 216.04 - $360.54
$ 254.16-$ 424.16
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 172.51 - $243.49
$ 202.95-$ 286.46
+免费送货
节省15%
选择库存商品
结束 (2) 2 Finish Options
 • 拉丝镍
Size (2) 2 Size Options
 • 小的
 • 大
查看比较
$ 172.51 - $243.49
$ 202.95-$ 286.46
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$77.64 - $99.35
+免费送货
使用代码WAC10节省10%
有存货
结束 (2) 2 Finish Options
 • 拉丝镍
 • 铬合金
Size (2) 2 Size Options
 • 14英寸
 • 24英寸
查看比较
$77.64 - $99.35
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 137.66 - $206.51
$ 161.95-$ 242.95
+免费送货
节省15%
有存货
Size (3) 3 Size Options
 • 21英寸
 • 30英寸
 • 40英寸
查看比较
$ 137.66 - $206.51
$ 161.95-$ 242.95
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 220.15 - $305.15
$ 259.00-$ 359.00
+免费送货
节省15%
有存货
结束 (2) 2 Finish Options
 • 老黄铜
 • 拉丝镍
Size (2) 2 Size Options
 • 24英寸
 • 36英寸
查看比较
$ 220.15 - $305.15
$ 259.00-$ 359.00
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 288.29 - $324.41
$ 339.16-$ 381.66
+免费送货
节省15%
有存货
Size (2) 2 Size Options
 • 25英寸
 • 32英寸
查看比较
$ 288.29 - $324.41
$ 339.16-$ 381.66
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 152.15 - $211.65
$ 179.00-$ 249.00
+免费送货
节省15%
有存货
结束 (2) 2 Finish Options
 • 拉丝铝
 • 铬合金
Size (3) 3 Size Options
 • 20英寸
 • 26英寸
 • 38英寸
查看比较
$ 152.15 - $211.65
$ 179.00-$ 249.00
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
$ 208.81 - $252.16
$ 245.66-$ 296.66
+免费送货
节省15%
选择库存商品
Size (2) 2 Size Options
 • 26英寸
查看比较
$ 208.81 - $252.16
$ 245.66-$ 296.66
+免费送货
灯类型:
 • 集成LED
相关产品
Kichler的4灯LED虚荣灯具有...
描述:
Kichler的4灯LED虚荣灯功能 笔直,干净的线条形成现代的浴室灯。这种最小的虚荣光是由四个方形白色丙烯酸散光器组成的,它们被放置在矩形拉丝镍条上。提供光明的任务...
dweLED的Bliss LED虚荣灯为您提供...
描述:
dweLED的Bliss LED虚荣灯借出 通过细长的斜面玻璃阴影形成的一层柔和散射的节能光。在光滑的铝制框架的支撑下,一系列角形臂架为这款宁静平衡的行李箱增添了精美的对比。
胡克的Carrara LED洗手灯是...
描述:
胡克的Carrara LED洗手灯是 一件简单的作品为现代浴室带来了令人惊讶的深度和吸引力。干净的金属背板安装了线性的矩形磨砂丙烯酸玻璃时,会发出惊人的光芒。
柔和的曲线,锋利的边缘和...的感觉
描述:
柔和的曲线,锋利的边缘和手感 Huxe的Danza LED虚荣灯的动作类似于风拂面的帆船的干净几何形状。白色丝印漫射体在中央轻轻弯曲,呈现出精致的外观。
胡克的Landano LED虚荣灯投射...
描述:
胡克演员的Landano LED虚荣灯 柔和而宁静的空间散发出迷人的魅力。它的矩形背板由光滑的金属制成,并经过抛光处理,其矩形背板支撑一系列有角度的金属底座。 ...
低调的简单性和多功能性可补充广泛的...
描述:
低调的简单性和多功能性可补充广泛 阁楼浴室虚荣灯系列拥有各种内部方案,并具有流线般的蛋白石玻璃扩散器,而时尚的背板则是抛光美学和现代设计的缩影。特征: